หน้าหลัก    

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

การยื่นขอตราสัญลักษณ์ Q-Mark

Q-Mark สามารถรับใบคำขอและรับรายละเอียดได้จาก www.qmark.or.th
ยื่นใบคำขอพร้อมเอกสารทีเกี่ยวข้องได้ที่สถาบันที่ท่านเป็นสมาชิก ตามที่กำหนดดังนี้

ภาคการค้า-บริการ
ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-622 1860-70 ต่อ 147 โทรสาร 02-622 1001

ภาคการผลิต
ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-345 1172-3 โทรสาร 02-345 1295-99

ภาคบริการการเงิน-การธนาคาร
ที่สมาคมธนาคารไทย
โทรศัพท์ 02-264 0883-7 โทรสาร 02-264 0888

ข้อมูลเพิ่มเติม/สอบถามรายละเอียด
สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.qmark.or.th


สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เลขที่ 150/2 ชั้น 3 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ : 02-018-6888  ต่อ , 4220 , 4230
สายตรง  02-622-2179 
โทรสาร : 02-622-2184


“ ตราสัญลักษณ์ Q-Mark คุณภาพสินค้าและบริการที่ดีได้มาตรฐาน ธุรกิจได้รับความนิยม เชื่อถือเพราะมีคุณภาพและจริยธรรม”
 

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com