หน้าหลัก       

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

List of the USABC participants on the Thailand Business Mission
April 28-30, 2008

-------------------------

AIG
1. Kevin Mulvey, Vice President,

Boeing
2. Skip Boyce, President, Boeing Southeast Asia,
3. Chris Flint, Sales Director, Asia Pacific,

Cargill (unconfirmed)
4. Bruce Blakeman, VP Corporate Affairs, Asia Pacific Region,

Chevron
5. Laura Hudson, Manager, International Government Affairs,
6. Joseph Gaegea, Managing Director, Chevron Asia South,

Coca-Cola (unconfirmed)

ConocoPhillips
7. Daisy Liu, Manager, Asia Pacific, International Government Affairs,
8. Bill Lafferrandre, Manager, Business Development,

FedEx
9. John Lumley-Holmes, Regional Counsel, Southeast Asia,
10. David Carden,

Ford (unconfirmed)
11. Liam Benham, VP, Government Affairs,
12. Dave Alden,

GE
13. Stu Dean, President, Southeast Asia,
14. Pornlert Lattanan, President, GE Thailand,

GM (unconfirmed)
15. Steve Carlisle, President, GM ASEAN Operations,
16. Khanchit Chaisupho, Director, ASEAN Public Policy,

GSK
17. Nemy Lim, General Manager,
18. Elizabeth Hernandez, Director, Government & Public Affairs, Southeast Asia,

Guardian Industries
19. Ralph Gerson, CEO,
20. Steve Farrar,

IBM
21. Stephen Braim, VP, IBM, Asia Pacific, Government Programs,
22. Kriengkrai Bhuvanij, Executive, IBM, Thailand & Vietnam Government Programs,
ITT Defense
23. John Fruend, VP, Asia Pacific,

JHPIEGO
24. Leslie Macuso, President & CEO,

Merck
25. Samir Khalil, Executive Director, International Policy,

Microsoft (unconfirmed)
26. Patama Chantaruck, Managing Director, Microsoft Thailand,
27. Saijai Boonyachotima, Director, Public Sector, Microsoft Thailand,

Monsanto (unconfirmed)
28. Shanti Shamdasani, Director, Southeast Asia,
29. Andre Dias.

Oracle
30. Hans Bayaborda, Director for Funded Agency Business,
31. Natasak Rodjanapiches, Regional Managing Director,

Pfizer (unconfirmed)
32. Anutra Sinchaipanich, Director, Public Affairs,

Philip Morris
33. Ashok Rammohan, Country Manager,
34. Charonchai Salyapong, Director, Corporate Affairs,

Qualcomm
35. Kaneungjit Suriyathumrongkul,
36. Molly Gavin, Director, Government Affairs,

Star Group Limited
37. Joe Welch, Senior VP, Government Affairs,

UPS (unconfirmed)
38. Steve Okun, VP, Public Affairs, Asia Pacific Region,
39. Greg Carsten, General Manager,

------------------

โครงการ Q-mark | ขั้นตอนการสมัคร | ประเภทของตราสัญลักษณ์ | ค่าใช้จ่าย | คำจำกัดความขนาดกิจการ | ข้อบังคับ| ใบสมัคร | หน่วยงานประสานงาน | ติดต่อ

Copyright © QUALITY MARK [Q-MARK]  All rights reserved
Powered by www.bangkokhost.com